სახლები ასტროლოგიაში

მეორე სახლი – მატერიალური ფასეულობები და დაცულობა

ასტროლოგიაში, მეორე სახლი წარმოადგენს მატერიალური ფასეულობების, ფინანსების და საერთო კეთილდღეობის სიმბოლოს. ის განაგებს ფინანსურ დაცულობას…