მთვარის კვადრატი/ოპოზიცია მერკურთან (ასპექტი)

ასპექტს თან ახლავს მეხსიერების პრობლემები. ამ ადამიანებს შეუძლიათ სხვების გაგება, თუმცა ყოველთვის გაგებულის სწორად ინტერპრეტირებას ვერ ახდენენ. მათ შესაძლოა ჰქონდეთ პრობლემები ემოციებთან და მიდრეკილები იყვნენ ჭორაობისკენ. არიან ინტელიგენტები, თუმცა საკუთარ ინტელექტს ხალხის გაცურებისათვის იყენებენ საკუთარი ტყუილებით. საკუთარ თავსაც ატყუებენ ხოლმე და საკუთარ გამოგონილ ტყუილებს იჯერებენ.