მთვარის შეერთება/კვინკონსი მარსთან (ასპექტი)

მთვარე-მარსის შეერთება/კვინკონსი გატაცებულია ოჯახის და იმ ადამიანების დაცვით, რომლებიც უყვარს, თუმცა არ სურთ რომ ეს გამოააშკარაონ. მათი აზრით იმის გამოჩენა, თუ როგორ ზრუნავენ სხვაზე, რაღაც მხრივ ასუსტებთ. ყველაფერი სტრატეგიით მიემართება, მათი ინსტიქტები ზე-მგრძნობიარეა და სწრაფად რეაგირებენ გარე საფრთხეებზე. ასპექტი შეიძლება იყოს ფიზიკური სახისაც. ის გამოსადეგია შეჯიბრულ სპორტებში, როგორიცაა ჩოგბურთი, როცა მოწინააღმეგის მოძრაობები წინასწარ უნდა განჭვრიტო. როგორც წესი ეს ადმიანები ბრწყინვალედ მოქმედებენ კრიტიკულ სიტუაციებში.