დრო

დრო
მოთხრობის მთავარი პერსონაჟი მეცნიერია, რომელიც თავის კოლეგა „ენუს“ ვრცელ წერილს წერს. მოთხრობაში დასმულია დროის არსებობის თანმდევი პრობლემები, კითხვები და ფილოსოფიურ ჭრილშია ისინი განხილული. ამ მოთხრობაში დანახულია ქრისტიანობის მოძღვრებაზე კითხვის ნიშნის დასმა დროისა და სივრცის შესწავლით. ლოგიკურია და გონებისთვის საკმაოდ მისაღები, რომ თუკი მომავალში გამოიგონეს მექანიზმი დროში მოგზაურობის, არსებობს იმის ალბათობაც, რომ წარსულის შეცვლის გამო ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ ახლა, ამ ყოფაში. ნაწარმოებში მრავალი ალეგორიული პასაჟია ბიბლიიდან. (Wikipedia.org)

რეკომენდირებული წიგნები

დატოვე კომენტარი