ჩვენ ცოცხლები

We the Living
„ჩვენ, ცოცხლები" არის წიგნი ადამიანისა და სახელმწიფოს დაპირისპირებაზე, მისი მთავარი თემა კი ადამიანის სიცოცხლის უზენაესობაა. ოღონდ ეს არა მისტიკური გაგებით, არამედ უზენაესობის, როგორც უმთავრესი ფასეულობის მნიშვნელობით. ავტორის ასეთი მიდგომის არსი რომანის ერთ-ერთი მეორეხარისხოვანი პერსონაჟის, ირინას სიტყვებშია გაჟღერებული - იმ ახალგაზრდა ქალის, რომელიც ციმბირში გადაასახლეს და იცის, რომ იქიდან ვეღარასოდეს დაბრუნდება.
დატოვე კომენტარი