ჯონ მილტონი - დაკარგული სამოთხე და დაბრუნებული სამოთხე PDF

დაკარგული სამოთხე და დაბრუნებული სამოთხე

Paradise Lost and Paradise Regained
გამომცემლობა: სახელგამი
Published: 2/1/1968
ამბობენ, რომ მილტონმა "დაკარგული სამოთხე" მეგობარს წააკითხა, მეგობარს უკითხავს: "სამოთხის დაკარგვა კი გვაჩვენე, მაგრამ დაბრუნებას როდისღა გვაჩვენებო". ამის შედეგად, მილტონს შეუქმნია შემდეგი შედევრი, პოემა "დაბრუნებული სამოთხე". ამ გენიალურ ნაწარმოებს ავტორი შვიდი წლის განმავლობაში წერდა.
გააზიარე