დასავლეთის ფრონტი უცვლელია

Im Westen nichts Neues
„დასავლეთის ფრონტი უცვლელია“ არის ერიხ მარია რემარკის რომანი, რომელმაც ავტორს უდიდესი პოპულარობა მოუპოვა. რომანში აღწერილია პირველი მსოფლიო ომის მოვლენები, რომლის მონაწილეც ავტორი თავად იყო. ფრონტის ამბავი მოთხრობილია „დაკარგული ტაობის“ ჯარისკაცის მიერ. გადმოცემულია ომის სრული უაზრობის განცდა, რაცას ამძაფრებს უიმედობა და გარდაუვალი დამარცხების მოლოდინი.