ენის არქაული ძირები

ენის არქაული ძირები

ენის არქაული ძირები
Title: ენის არქაული ძირები
გამომცემლობა:
ნაშრომი ეხება სამეტყველო ენის წარმოშობის საკითხს. მოკ- ლედაა მიმოხილული ამ თემის კვლევის ისტორია და ძველი რელიგი- ური გაერთიანებების მისტიკური გამოცდილება ბგერათა სულიერი მნიშვნელობების შესახებ. ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ ენების საერთო საფუძვლები, უპირ- ველეს ყოვლისა, მისი ლექსიკის ბგერით აგებულებაშია საძიებელი. განხილულია ცალკეული ბგერების ის მნიშვნელობები, რომლებიც მსოფლიოს ყველა ხალხისთვის საერთოა. სახასიათო მაგალითები მოყვანილია სხვადასხვა ენებიდან, კერძოდ, განხილულია 27 ენის ლექსიკური მასალა.

1 1 vote
შეაფასე წიგნი
Subscribe
Notify of
guest
0 კომენტარი
Inline Feedbacks
View all comments