კაცი მოთამაშე – კულტურის თამაშში წარმოშობის შესახებ

Homo ludens: proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur
იოჰან ჰაიზინგა (1872 – 1945) დასავლური კულტუროლოგიის და კულტურის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი წარმომადგენელია. მან თავდაპირველად სახელი გაითქვა ნაშრომით „შუა საუკუნეების შემოდგომა“ (1919), რომელშიც სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა გვიანდელი შუა საუკუნეების კულტურა და ადამიანთა ყოველდღიური ცხოვრება.
დატოვე კომენტარი