კეჟერაძეები

no title has been provided for this book
გურამ დოჩანაშვილის მოთხრობების კრებული. კრებულში შესულია ოთხი მოთხრობა ძმებ კეჟერაძეებზე: "იგი სიყვარულისთვის იყო გაჩენილი, ანუ გრიშა და მთავარი", "კაცი ,რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა", "ერთი რამის სიყვარული, დაფარვა რომ სჭირდება, ანუ მესამე ძმა კეჟერაძე", "ცალ-ცალკე და ერთად".
დატოვე კომენტარი