კონსტანტინე გამსახურდია - მთვარის მოტაცება PDF - EON.GE

მთვარის მოტაცება

no title has been provided for this book
კონსტანტინე გამსახურდიას რომანი, ტრილოგია. მასში ასახულია 1930–იანი წლების დასაწყისის საბჭოთა საქართველოს ცხოვრება. რომანი 1933–1934 წლებში იწერებოდა და პარალელურად იბეჭდებოდა ჟურნალ "მნათობის" ფურცლებზე. ნაწარმოებმა რომელმაც როგორც მკითხველთა, ისე ხელისუფლების დიდი აღიარება მოიპოვა.
გააზიარე