მოგზაურობა საქართველოში

მოგზაურობა საქართველოში
გამოჩენილი მოგზაურის ჟან შარდენის „მოგზაურობა“ წარმოადგენს უაღრესად საინტერესო თხზულებას ევროპულ მოგზაურთა ლიტერატურიდან და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს საქართველოს მე-17 საუკუნის ისტორიის შესასწავლად. შარდენის აღწერილობა უწინარეს ყოვლისა ყურადღებას იქცევს თავისი სისრულით და მკითხველს საშუალება აქვს ფართო წარმოდგენა იქონიოს მოგზაურის მიერ ნანახისა და გაგონილის შესახებ. ჟან შარდენის „მოგზაურობის“ არე ვრცელია: თავის აღწერის საგნად მოგზაურს გაუხდია როგორც ლევან დადიანის სამეგრელო, ისე იმერეთი და შაჰნავაზის დროინდელი ქართლი. მისი აღწერილობა იძლევა მე-17 საუკუნის საქართველოს დედაქალაქის ყველაზე უფრო სრულ სურათს. „მოგზაურობა“ ძვირფას…
დატოვე კომენტარი