ნამდვილი მამაკაცი

Nada menos que todo un hombre
ხულიას სილამაზის ამბავი განთქმული იყო ოდინდელ ქალაქ რენადას მთელ შემოგარენში; ხულია ისეთივე სასიქადულო და ღირსსაცნობი გახლდათ, ვითარცა დედაქალაქის საამაყო საუნჯე, ოღონდ ბუნებრივი და ცოცხალი ქალაქის იშვიათ ძეგლთა შორის. „მივდივარ რენადას, – იტყოდნენ ხოლმე, – ტაძრისა და ხულია იანიესის სანახავად“.
დატოვე კომენტარი