რომანივით საკითხავი

Comme un roman
მკითხველის ხელშეუვალი უფლებები: 1. უფლება - არ წავიკითხოთ. 2. უფლება - გამოვტოვოთ გვერდები. 3. უფლება - ბოლომდე არ წავიკითხოთ. 4. უფლება - ხელახლა წავიკითხოთ. 5. უფლება - რაც გვინდა, ის წავიკითხოთ. 6. უფლება ბოვარიზმისა (ტექსტუალური გზით გადამდები დაავადება). 7. უფლება - სადაც გვინდა, იქ ვიკითხოთ. 8. უფლება - საიდანაც გვინდა, იქიდან დავიწყოთ კითხვა. 9. უფლება - ხმამაღლა ვიკითხოთ. 10. უფლება - არ ვილაპარაკოთ წაკითხულზე.
დატოვე კომენტარი