ცნობიერების ტოპოლოგია

ცნობიერების ტოპოლოგია
წინამდებარე წიგნი სამი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილი წარმოადგენს მერაბ მამარდაშვილის მიერ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მარსელ პრუსტის ეპოპეაზე წაკითხული სალექციო კურსის (1984/85 წწ.) პირველი 7 ლექციის თარგმანს.მეორე ნაწილს, პირობითად ვუწოდეთ „მამარდაშვილის ფრანგული არქივიდან“. აქმკითხველი გაეცნობა 1989/90 წლებში მერაბ მამარდაშვილის მიერ პარიზსა და ბარსელონაში წაკითხულ ლექციებს, მოხსენებებს და სხვადასხვა ფრანგულენოვანი გაზეთებისა თუ ჟურნალებისადმი მიცემულ ინტერვიუებს. მესამე ნაწილი შედგება მერაბ მამარდაშვილის სამი ტექსტისაგან, რომელიც ცნობიერებისა და კულტურის პრობლემებს ეხება.

რეკომენდირებული წიგნები

დატოვე კომენტარი