ცხოვრება რეალურია მხოლოდ მაშინ, როცა „მე ვარ“

Life Is Real Only Then, When I Am (All and Everything Series, 3)
წინამდებარე წიგნი გიროგი გურჯიევის მემკვიდრეობის ერთ-ერთი წიგნის პირველი სრულყოფილი ქართულენოვანი გამოცემაა. გურჯიევის სწავლებამ - მეოთხე გზა , მისმა ეზოთერულმა გამოცდილებამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა XX საუკუნის მსოფლიო კულტურისა და ინტელექტუალთა განვითარებაზე. წიგნი გამოიცა ნიდერლანდების სამეფოს კულტურის საერთაშორისო ფონდ "კავკასიის" და შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის მიერ ბატონ დავით საყვარელიძის ფინანსური თანადგომით.