ხათრიანი კაცი : (ერთი ცხოვრების ფრაგმენტები)

ხათრიანი კაცი
ავტორი ლერი ჩანტლაძე თავის წიგნში  ნოველების სახით გადმოგვცემს ერთი თბილისელი ქართველის, სხვათა სამსახურად ნიადაგ მზად მყოფი ხათრიანი კაცის, ნიკოს ცხოვრებისეულ ფრაგმენტებს.
დატოვე კომენტარი