ლოგიკური აზროვნების ტესტი

ლოგიკური აზროვნების ტესტი

წინ გელის 10 შეკითხვა. ტესტი დაგეხმარება გაიგო, თუ რამდენად კარგად მუშაობს შენი ლოგიკური აზროვნება.