Tagged: nikoloz wvima

0

ნიკოლოზ წვიმა (არავინ) – ინტერვიუ

გამიზნულადაა თუ არა თვქენი ვინაობა დაფარული? დიახ, ასეა. სულ თავიდან, ჩემი სიმღერები ‘’არავინ’’ სახელით გავხადე საჯარო, მოგვიანებით უკვე ფსევდონიმით ‘’ნიკოლოზ...