ავტორი: კონდრატე ჯანაშია

0

5 ნიშანი იმისა, რომ ტოქსიკურ ურთიერთობაში ხარ

1. არაკეთილგანწყობილი კომუნიკაცია უთანხმოება ნებისმიერ ურთიერთობაში ხდება, თუმცა, გასათვალისწინებელი აქ ის არის, თუ რა ფორმით გამოხატავს პარტნიორი თავის განსხვავებულ პოზიციას....