ქართული კულტურის ნარკვევები

ქართული კულტურის ნარკვევები
წინამდებარე წიგნში შეკრებილია ფრაგმენტები სხვადასხვა დროს წაკითხული ლექციებიდან. ისინი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ თემატიკას ეხებიან და ქართული კულტურის განხვავებულ ასპექტებს წარმოადგენენ. წიგნში ასევე შესულია სამი გამოკვლევა, რომლებიც ადრე გამოქვეყნებული იყო კრებულში, საერთო სათაურით, "გრაალის მოტივები საქართველოში."
დატოვე კომენტარი